Vergi İletişim Merkezinin (444 0 189) Çağrı Yoğunluğuna İlişkin Açıklama

Vergi İletişim Merkezi (444 0 189) tarafından aylık KDV, Muhtasar ve Damga Vergisi beyannamelerinin verilmesi ile 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hakkında çok sayıda çağrı alınmaktadır. Bu nedenle, bazı mükelleflerimizin Vergi İletişim Merkezine erişememe durumu ve mükellef temsilcilerine bağlanma sürelerinde uzama söz konusu olabilmektedir. 

Vergi İletişim Merkezimizdeki çağrı yoğunluğundan kaynaklanan bu duruma ilişkin olarak, mükelleflerimizin erişimde standart bekleme sürelerimizin üzerinde bir bekleme durumuyla karşılaşmış olmaları nedeniyle göstermiş olduğu anlayıştan ötürü teşekkür eder, hafta içi 09:00-19:00 saatleri arasında hizmet sunumumuzun devam ettiğini hatırlatırız.

Kamuoyuna duyurulur.