Varlık Barışının Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı.

30/12/2016 tarihli ve 29934 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan 2016/9608 sayılı 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 7 nci Maddesinde Yer Alan Sürelerin Uzatılması Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar ile 6736 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde yer alan süreler Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 30/06/2017 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Karara ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Yayın Tarihi: 30/12/2016 - 11:20