Basit Usule Tabi Mükelleflerin 2018 Yılının İlk 9 Ayına Ait Gelir-Gider Belgelerinin Defter beyan Sistemine Kaydı İçin SonTarih 31 Ekim 2018

Basit Usule Tabi Mükelleflerin  2018 Yılının İlk 9 Ayına Ait Gelir-Gider Belgelerinin Defter beyan Sistemine Kaydı İçin SonTarih 31 Ekim 2018

Defter beyan sistemine giriş için tıklayınız