• e-Arşiv Fatura Uygulamasına Dahil Olmayan Mükelleflerce Tutarı 5.000 TL ve 30.000 TL ‘yi Aşan Faturaların GİB Portalından Düzenlenmesi

  27.12.2019
 • Fidye ve Benzeri Zararlı Yazılımlardan Korunma Rehberi

  29.11.2019
 • Katma Değer Vergisi İadesi Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi

  29.11.2019
 • Defter- Beyan Sistemi Dönemsellik İlkesi Kapsamında Gider Kayıtlarının Muhasebeleştirilmesi

  23.05.2019